ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива


0

Големи черни хлебарки - Blatta оrientalis

Черни хлебарки - унищожаване и борба с тях - Бран Инсект

Латинското наименование на известните у нас като черни хлебарки е Blatta оrientalis, което ни подсказва, че окраската на този вид хлебарки е черна. За тяхна родина се счита Европейския континент откъдето се разпространили по останалата част на света, съпровождайки багажите на пътници и изследователи.

У нас видът е познат основно под наименованието Черни хлебарки и по-рядко като Ориенталски хлебарки.

Борба с големи черни хлебарки

По принцип самата борба с хлебарки е изключително деликатен процес, като изключение не правят и хлебарките от вида Blatta оrientalis.

Заедно с кафявите хлебарки, този вид е един от най-трудните за унищожаване, тъй като ако направите неправилен подбор на препарати или ги нанесете погрешно, те лесно и бързо могат да изградят резистентност (устойчивост) към тях и дори да продължат да се размножават с още по-големи темпове.

Фирма Бран Инсект извършва професионална борба с черни хлебарки във всякакви обекти – частни и търговски. Регистрирани сме в МЗ и дейността ни се осъществява под контрола на РЗИ (бившето ХЕИ).

Местообитание на черните хлебарки

Големите черните хлебарки предпочитат да обитават мазета, складове, шахти, по-ниски етажи и места с  относително по-голяма влажност на въздуха и температури вариращи между 20 и 29˚С .

Интересен е факта, че понякога този вид насекоми могат да бъдат забелязани, как са налазили по дървета и храсти, които се намират в пряка близост до обитаеми сгради.

Размножаване на черните хлебарки

Черните хлебарки се размножават чрез яйца отложени в капсули, наречени оотеки. Женските индивиди отлагат на защитено място в близост до храна от 7 до 8 капсули, всяка от които съдържаща от 16 до 18 яйца. Продължителността на живот на големите черни хлебарки е сравнително кратък - около 180 дни, като до 75 дни след последното пръскане могат да се излюпват нови хлебарки от предварително оставените капсули.

Ако желаете да поръчате професионална борба с тези неприятни вредители, моля не се колебайте да се свържете с нас. Качеството и дискретността са гарантирани.