ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива


0

Малки кафяви хлебарки - Blattella germanica (Немски)

Хлебарки - унищожаване и борба с тях - Бран Инсект

Kафяви хлебарки е названието, което най-широко се използва в общественото пространство, а същинското им латинско наименование е Blattella germanica, което ни заблуждава за същността на техният произход, който е от Азия. Въпреки това, в повечето българска литература може да ги срещнете освен под наименованието Германски хлебарки и като Кафяви хлебарки.

Кафявите хлебарки са най-разпространеният вид хлебарки в света и същевременно са най-трудни за унищожаване. Това обстоятелство се дължи на редица причини. На първо място, този вид малки хлебарки с изключителна лекота привикват към повечето от широко-употребяваните препарати за домашно ползване т.е. популациите от кафяви хлебарки изграждат много бързо резистентност (устойчивост) към препаратите. Също така за масовото им разпространение е допринесъл и сравнително малкият им размер, който варира от 10 мм до 16 мм., като рядко могат да мутират и до по-големи размери. Не на последно място е и бързото им размножаване.

Унищожаване на кафяви хлебарки

По принцип самото унищожаване на хлебарки е изключително деликатен процес, като изключение не правят и хлебарките от вида Blattella germanica.

От всички видове хлебарки, кафявите са най-трудни за унищожаване, тъй като ако направите неправилен подбор на препарати или пък ги нанесете погрешно, те лесно и бързо могат да се приспособят към тях и дори да продължат да се размножават с още по-големи темпове.

Фирма Бран Инсект извършва професионална борба с кафяви хлебарки във всякакви обекти – частни и търговски. Дейността ни е регистрирана в МЗ и се осъществява под контрола на РЗИ (бившето ХЕИ).

Местообитание на кафявите немски хлебарки

Благодарение на малките си размери този вид хлебарки успяват да се скрият в пукнатини и да останат незабелязани и необезпокоявани дори и  когато са в пряка близост до нас, хората.

Този космополитен вид се среща предимно в сгради с централно парно отопление, както и във всякакви обекти от хранително-вкусовата промишленост. Предпочитат да обитават помещения изобилстващи от храна, където температура е около 30˚С.

Размножаване на малките кафяви хлебарки

Кафявите немски хлебарки се размножава чрез яйца отложени в капсули, наречени оотеки. Женските индивиди носят капсулата от 1 до 4 седмици, докато нимфите се излюпят. Всяка капсула съдържа от 35 до 45 яйца, а всяка женска хлебарка може да отложи през живота си от 4 до 8 капсули. Пълното съзряване на индивидите става за около два месеца. Продължителността на живот на този вид хлебарки е от 100 дни до 1 година.

Ако желаете да поръчате професионално унищожаване на тези неприятни вредители моля не се колебайте да се свържете с нас. Качеството и дискретността са гарантирани.