ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива


0

Перипланета фулигиноса (Periplaneta fuliginosa)

Този вид хлебарки отново не се среща по териториите на България, но е масово разпространен по света. Те се размножават най - добре при темература от 30 до 33˚C, като периодът за развитието на яйцата в оотеките е между 37 и 74 дни. Числеността на поколението на всяка женска възлиза на около 300 хлебарки годишно. Това насекомо достига на дължина до 35 мм. Предпочита места с топъл и влажен климат и проникват най-често в сградите от близките паркове и градини.