ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива


0

Снимки на смок и на отровните видове змии в България

Пепелянка - Бран Инсект Усойница - Бран Инсект Смок - Бран Инсект
Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3

 

Ето няколко снимки на отровни видове змии, които се срещат в България. На снимка 1 е показана пепелянка - отровна змия, от която е добре да стоите надалеч. На снимка 2 е показана усойница - най-отровният вид змия, която се среща в България. На снимка 3 е показан вдлъбнаточел смок - твърди се, че не е силно отровен, но въпреки това не забравяйте, че е змия и стойте на разстояние от него.

Ако имате проблем с някои от тези влечуги и проявявате интерес към нашите услуги, вижте как може да извършим за вас прогонване на всички видове змии.